Partners en projecten

De NGO Join for Water (vroeger Protos) zet zich dagelijks in om méér mensen toegang te geven tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en water voor landbouw. Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht, maar miljoenen mensen zitten nog zonder. "Alles begint met water" is niet mogelijk zonder steun van buitenaf. Elke deelnemer die meegaat op KrisKras-reis betaalt €5 extra. Indien mogelijk verdubbelt KrisKras deze bijdragen elk jaar waarna ze worden doorgestort aan Join for Water. Meer info over Join for Water lees je hier op hun site. Voor extra details kan je hier hun jaarverslag van 2018 raadplegen.

“Op reis probeer ik extra waakzaam te zijn voor watergebruik. Het eerste wat ik aan mijn deelnemers vraag om mee te nemen op reis is hun drinkbus.” - Reisbegeleider David

Een lekker sapje of koekje van de Wereldwinkel slaan we bij KrisKras niet af. Het belangrijkste doel van Oxfam-Wereldwinkels is het rechtvaardiger maken van handelsrelaties. Want handel is een krachtige hefboom voor duurzame ontwikkeling. Heel wat producenten in het Zuiden krijgen geen eerlijke kans op de wereldmarkt, waardoor ze vaak in armoede leven. Oxfam zorgt voor een systeem van fair trade dat we bij KrisKras maar al te graag ondersteunen.

Ecolife is al jaren één van onze duurzaamheidspartners. Ecolife ondersteunt organisaties om hun ecologische doelstellingen te realiseren. Ze ontwikkelen o.a. tools en scans om ecologische impact te meten, zoals onze duurzaamheidscalculator. Bovendien bieden ze workshops aan over verduurzaming, zoals de workshop ‘Ecodriving’ voor onze reisbegeleiders. (doorlinken naar ecolife.be)

Bos+ tropen: KrisKras compenseert sinds 2008 voor alle vluchten van haar begeleiders de CO2-uitstoot. Sinds 2010 worden ook alle minibusreizen gecompenseerd. We berekenen de juiste uitstoot en investeren het bedrag dat daar tegenover staat in projecten. In 2018 gaat dit bedrag naar een project van Bos+. Sterk geïnspireerd door het concept van duurzame ontwikkeling wil Bos+ tropen bijdragen tot de genomen engagementen onder de noemer van de 3 Rio-conventies. Bossen zijn de grootste schatkamers van biodiversiteit, ze spelen een belangrijke rol in het fixeren van bodems en dus het tegengaan van verwoestijning. Ze zijn belangrijk bij de klimaatverandering, zowel wat betreft het tegengaan van als het matigen van het effect van klimaatverandering staan bossen centraal, zeker in het Zuiden.

De Gentse Jeugddienst Graffiti vzw en KrisKras werken al jaren samen op het vlak van communicatie. We ‘delen’ samen met enkele andere jeugdorganisaties een personeelslid dat instaat voor de lay-out en grafische vormgeving van onze (digitale) publicaties.

KrisKras is lid van de Klimaatcoalitie - Samen voor klimaatrechtvaardigheid. Dit is een nationaal platform bestaande uit leden uit de milieubeweging, de noord-zuid-beweging, vakbonden en sociale organisaties. Dit breed netwerk oefent druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseert een breed publiek voor een klimaatvriendelijke samenleving doorheen campagnes. De coalitie bracht in 2015 duizenden mensen op de been voor de klimaattop in Parijs. In maart 2018 fusioneerde de klimaatcoalitie met het Platform Klimaatrechtvaardigheid. Voortaan gaan ze verder als Klimaatcoalitie - Samen voor klimaatrechtvaardigheid. 

Na de Milleniumdoelstellingen kwamen de SDG’s, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze 17 doelstellingen binnen de 5 P’s (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace) moeten ons de komende 15 jaar aanzetten tot actie in domeinen die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet. Tegen 2030 zou de wereld vrij van armoede, honger en ziekte moeten zijn.  KrisKras onderschrijft deze doelstellingen en werkt o.a. door deelname aan het ‘Charter duurzaam ondernemen’ mee aan de verwezenlijking hiervan.