Vacature coördinator bij KrisKras vzw

KRISKRAS vzw is op zoek naar een coördinator (m/v/x) voor bepaalde duur (1 jaar), uitbreidbaar naar een contract van onbepaalde duur na een positieve evaluatie na 9 maand. Het gaat om een voltijds contract (4/5 is bespreekbaar).

KrisKras vzw is een reisorganisatie voor jongeren van 18 tot en met 30 jaar.

Als landelijk jeugdwerk organiseert KrisKras reizen, weekends en uitstappen voor jongeren vanuit de invalshoek van duurzame ontwikkeling. KrisKras werkt daarvoor met zelf opgeleide reisbegeleiders en onderhoudt een boeiende werking voor deze groep vrijwilligers.

Jouw ambitie:

Als coördinator werk je dagelijks aan het realiseren van onze missie. Je leert mee jongeren anders en duurzamer te reizen waarbij jongeren via onze reizen, weekends en uitstappen andere jongeren ontmoeten en soms vriendschappen voor het leven smeden. Je helpt mee onze reisbegeleiders te empoweren, zich te laten ontwikkelen en te groeien.

Als coördinator heb je de eindverantwoordelijkheid voor de goede operationele werking en de uitvoering van de beleidsnota. Je behoudt een helikopterzicht over de volledige werking en bewaakt een logische taakverdeling binnen het team. Je bent verantwoordelijk voor het beleidsvoorbereidend werk, de vertaling van strategie naar operationele werking en omgekeerd.

KrisKras hecht veel belang aan het werken met een zelfsturend team waarbij elke medewerker een autonome eindverantwoordelijkheid heeft voor specifieke doelstellingen binnen de beleidsnota. Elke stem wordt gehoord in het besluitvormingsproces. Respect en vertrouwen zijn hierbij kernwoorden. Als coördinator creëer je een klimaat waar alle meningen worden gerespecteerd en waar nodig hak je knopen door binnen de krijtlijnen van de beleidsnota en de begroting.

Als coördinator zorg je er op een participatieve manier voor dat er voldoende ruimte is voor dialoog en feedback. Via een coachende houding stimuleer je de samenwerking en het overleg tussen het team, bestuur, Algemene Vergadering en de vrijwillige reisbegeleiders.

Jouw missie bij KrisKras:

Je bent eindverantwoordelijke voor een goede operationele werking en uitvoering van de beleidsnota:

 • Je trekt het inspraakproces voor het opmaken van de nieuwe beleidsnota, werkt deze mee uit en je schrijft mee aan de beleidsnota (in functie van de beleidscyclus van het landelijk jeugdwerk);
 • Je bewaakt de goede uitwerking van de beleidsnota. Je werkt hiervoor nauw samen met de verantwoordelijke bestuursleden (voorzitter, penningmeester,…);
 • Je bent verantwoordelijk voor de rapportage van de beleidsnota aan bestuur en afdeling Jeugd waarbij je de teamleden ondersteunt in het correct rapporteren van de deeltaken;
 • Je behoudt het helikopterzicht op de volledige operationele werking en je bewaakt een logische taakverdeling binnen het team;
 • Je bent verantwoordelijk voor enkele projecten, al dan niet in samenwerking met partnerorganisaties, binnen de nieuwe beleidsnota.

Je ondersteunt, coacht en coördineert het team:

 • Je stimuleert dialoog en feedback binnen het team;
 • Je zorgt voor een goede doorstroming van informatie binnen het team en tussen het team en bestuur;
 • Je bent een coach die het team mogelijk maakt om hun resultaten te behalen en volgt gemaakte afspraken op o.a. via de organisatie van teamvergaderingen en ander teamoverleg;
 • Je ondersteunt en coacht het team en individuele teamleden hun ontwikkeling en groei via o.a. ontwikkel- en functiegesprekken;

Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van KrisKras in nauwe en transparante samenwerking met het team en bestuur:

 • Je bent verantwoordelijk (in samenspraak met het bevoegd bestuurslid) voer het voeren van evaluatiegesprekken met medewerkers en indien nodig voor de ontslagprocedures van medewerkers;
 • Je bent verantwoordelijk voor het aanwerven van personeelsleden (in samenspraak met bestuur en team);
 • Je bent verantwoordelijk (in samenwerking met interne boekhouder, personeelsverantwoordelijke en sociaal secretariaat) voor de personeelsadministratie;
 • Je ondersteunt (waar nodig) collega vormingsmedewerkers in de kadervorming.
 • Je bent verantwoordelijk voor een gezond dagelijks zakelijk beheer van de organisatie:
 • Je zorgt dat de werking van KrisKras in orde is met de geldende wetgeving (reiscontracten, arbeidswetgeving, vzw-wetgeving, verzekeringen,…);
 • Je volgt de begroting op en overlegt hierbij met de interne boekhouder, team en bestuur;
 • Je zorgt voor een goed beheer van het gebouw (vergadering van mede-eigenaars, contacten met syndicus,…);
 • Je beheert de binnenkomende klachten en zorgt voor een goede opvolging ervan.
 • Je ondersteunt het bestuur en je bent verantwoordelijk voor het beleidsvoorbereidend werk:
 • Samen met de voorzitter organiseer je de vergaderingen van de Raad van Beheer (het bestuur), je voorziet het bestuur van input en je gaat in dialoog met het bestuur om de werking te versterken;
 • Je bent de centrale brugfiguur tussen het team en het bestuur, je bent hierbij een goede tandem met de voorzitter. Je zorgt ervoor dat de strategische beslissingen op een kwalitatieve en transparante manier naar de operationele werking worden vertaald en gecommuniceerd;
 • Je versterkt en onderhoudt het netwerk van KrisKras binnen zowel het landschap van het jeugdwerk als van de toeristische sector. Je vertegenwoordigt KrisKras in verschillende overlegorganen.

We zoeken iemand die…

 • In het bezit is van een bachelor- of masterdiploma of die relevante kennis heeft opgebouwd
 • door ervaring;
 • Voeling heeft met de reissector en die een hart heeft voor jongeren en jeugdwerk;
 • Ervaring heeft in een coördinerende job;
 • Medewerkers kan coachen;
 • Kennis heeft van vzw-wetgeving, arbeidswetgeving en reiswetgeving (of bereid zich hierin
 • in te werken);
 • Ervaring en voeling heeft in het werken met vrijwilligers;
 • Die bereid is tot avondwerk (enkele keren per maand) en weekendwerk (enkele keren per jaar);
 • Beschikt over organisatietalent en verantwoordelijkheidszin;
 • Besluitvaardig en daadkrachtig is;
 • Communicatief en sociaalvaardig is;
 • Discreet en diplomatisch kan zijn;
 • Jong van geest en dynamisch is.

Wij bieden:

 • Een gevarieerde en uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief;
 • Verantwoordelijkheid voor de operationele werking en inspraak in het strategisch beheer van de organisatie;
 • Een voltijds contract van bepaalde duur (38u), 4/5 contract is eveneens bespreekbaar. Bij positieve evaluatie na 9 maand, kan het contract vanaf de 13e maand overgaan in een contract van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens het barema B1a van het PC 329 gedurende het eerste jaar (relevante ervaring kan in rekening genomen worden met een maximum van 15 jaar), maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (indien openbaar vervoer), fietsvergoeding, pensioensparen en hospitalisatieverzekering. Bij overgang naar een contract van onbepaalde duur wordt het barema L1 toegepast;
 • Werken in een gemotiveerd team van vaste medewerkers en vrijwilligers;
 • Coaching, begeleiding en de mogelijkheid tot volgen van relevante externe opleidingen;
 • Werken in een jonge, geëngageerde omgeving.

Interesse?

Solliciteren kan enkel door het opsturen van het ingevulde sollicitatieformulier (eventueel vergezeld van een apart CV en motivatiebrief). Enkel de informatie in het sollicitatieformulier zal geëvalueerd worden.

Bezorg de nodige documenten ten laatste tegen 12/05/21 23u59 t.a.v. de raad van bestuur van KrisKras. Solliciteren kan enkel via mail naar jurgendenys@kriskras.be.

Na een eerste selectie op basis van CV en motivatie (ingevuld in sollicitatieformulier) zal aan de weerhouden kandidaten een schriftelijke proef opgestuurd worden (in de week volgend op de deadline). Op basis van deze schriftelijke proef worden de kandidaten uitgenodigd voor een gesprek waarin gepeild wordt naar motivatie, competenties, kennis en ervaringen. Tijdens dit gesprek kunnen ook bijkomende vragen over de schriftelijke proef gesteld worden.

Het selectiegesprek zal plaats vinden eind mei.
Indiensttreding: zo snel mogelijk

Voor meer info:

www.kriskras.be
jurgendenys@kriskras.be

Je vindt de vacature hier ook in pdf-vorm.