Ook jij kan helpen in Ecuador!

Ook jij kan helpen in Ecuador!

De aardbeving in Ecuador trof ook het gebied waar onze partner PROTOS actief is rond waterbeheer. Lees hoe jij kan helpen drinkwater weer beschikbaar maken!

Op 16 april vond er een erg zware aardbeving plaats in Ecuador. De noden van de plaatselijke bevolking zijn het hoogst in de provincie Esmeraldas. Protos, de ngo voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor een beter waterbeheer in landen in ontwikkeling, heeft ook een werking in Ecuador. Zij ondersteunen vooral de processen om tot een goed waterbeheer te komen. Dit gebeurt in samenwerking met lokale ngo's, boeren- of gebruikersorganisaties, plaatselijke overheden en regionale staatsdiensten.

Medewerkers ter plaatse zagen een grote groep gezinnen gehuisvest in een herberg in Palmas Juntas nabij de hoofdgemeente Muisne.  Ze hebben geen water, voedsel of onderdak, en tekenen van externe solidariteit zijn nog steeds niet zichtbaar. Ambtenaren van de gemeente Muisne zijn op zoek naar manieren om hen te steunen, maar ze hebben zelfs geen brandstof voor hun eigen voertuigen. De barre zon treft kinderen en iedereen heeft dorst.

Protos wil twee generatoren aankopen ter waarde van €5000 zodat drinkwaterstations heropgestart kunnen worden. Zodra er opnieuw water in de installaties is, kan Protos de schade in kaart brengen. 

KrisKras werkt op een structurele manier samen met Protos. Elke deelnemer betaalt bij inschrijving €5 extra voor Protos, KrisKras verdubbeld dit bedrag jaarlijks en stort dit door aan Protos.

Draag ook bij en stort op de Protos rekening IBAN: BE22 5230 8036 1747 met vermelding “aardbeving Ecuador”.

In september vertrekt er een KrisKras-groep naar Ecuador. Er wordt rondgereisd in het Noord-Westen van het land, maar het getroffen gebied wordt niet bezocht.