Verhoging middelen voor het jeugdwerk

Verhoging middelen voor het jeugdwerk

Begin vorige week kondigde Minister-President Geert Bourgeois, samen met Minister Sven Gatz, een verhoging van de middelen voor het jeugdwerk aan. Daarmee gaat hij in op de vraag van de Vlaamse jeugdraad en de sector.

Misschien wisten jullie dat, misschien ook niet, … maar KrisKras is een landelijke jeugdwerkorganisatie. 

Een beetje een saaie overheidstitel, toch is het belangrijk voor onze werking en definieert het wie we zijn. Het wil o.a. zeggen dat we een jongerenorganisatie zijn (tot en met 30 jaar), dat we werken met vrijwilligers, dat we een vzw zijn en nog veel meer. Het wil zeggen dat we mee het jeugdwerklandschap kleuren net zoals de scouts, de Chiro, maar ook organisaties zoals Kazou, Grafittti, Roeland, Koning Kevin, Karavaan … en meer dan 80 anderen. 

Het wil ook zeggen dat we een beleid moeten uitstippelen dat gecontroleerd en gehonoreerd wordt door de overheid en meer specifiek door de Afdeling Jeugd. 

Sinds 2015 kende de jeugdwerksector de ene besparing na de andere, sinds 2008 werden onze middelen niet meer geïndexeerd. 1 jaar geleden wilden we (bij monde van de Vlaamse Jeugdraad en de Ambrassade) daarom positieve invloed hebben op de begroting 2018. Niet evident om als kleine sector effectief impact te hebben. De Vlaamse Jeugdraad en alle andere jeugdorganisaties stelden echter het pamflet ‘jeugdwerk werkt’ op , deelden boodschappen, benoemden concrete bedragen en probeerden impact te hebben op het beleid. 

En toen kreeg de jeugdsector goed nieuws. Want begin vorige week kondigde Minister-President Geert Bourgeois, samen met Minister Sven Gatz, een verhoging van de middelen voor het jeugdwerk aan. Daarmee gaat hij in op de vraag van de Vlaamse jeugdraad en de sector. Ook KrisKras krijgt een mooie verhoging van de gesubsidieerde middelen. 

Graag willen wij, als KrisKras onze minister bedanken voor zijn inspanningen. Met deze middelen zullen we onze dromen en uitdagingen kunnen aanpakken.