Samen voor klimaatrechtvaardigheid

Samen voor klimaatrechtvaardigheid

KrisKras is lid van de klimaatcoatie. Deze vzw verenigt meer dan 70 organisaties die actief zijn rond milieu, noord-zuid, sociale rechten en klimaatactie.

Zo een diverse verzameling organisaties die samen druk proberen uit te oefenen is heel uitzonderlijk in de Belgische context. Dit breed netwerk wil dat beleidsmakers krachtige maatregelen nemen om de klimaatverandering tegen te gaan. Klimaatveranderingen vormen een bedreiging voor ons leefmilieu, maar zorgen ook voor problemen in de samenleving. Zoals steeds zijn het vooral de meest kwetsbare mensen in het Zuiden en in het Noorden die geraakt worden. 

KrisKras vindt het belangrijk een actieve rol daarin te nemen. Naast het steunen van deze organisatie helpen we mee met campagnes. Misschien heb je al gehoord van "Sing for the climate" of "Dance for the climate". In 2015 gingen enkele KrisKrassers samen met 10.000 anderen naar de klimaattop in Parijs (COP21). Er vonden toen tientallen acties plaats in het hele land onder de campagne "move the climate" om aansluiting te vinden bij een breed publiek met een positieve boodschap. Tijdens de klimaatonderhandelingen in december 2017 betoogden we via decentrale acties en op zondag 29 november 2017 stapten 14.000 Belgen mee in de klimaatmars in Oostende

Op 20 maart fusioneerden de Klimaatcoalitie en het Platform Klimaatrechtvaardigheid. Voortaan gaan ze verder als Klimaatcoalitie - Samen voor klimaatrechtvaardigheid. KrisKras gaf aan graag lid te blijven van deze nieuwe organisatie. 

We onderschrijven alvast de analyse van de COP23 en steunen mee de aanbevelingen die de Klimaatcoalitie – Samen voor klimaatrechtvaardigheid communiceert voor de klimaattop 2018 in Polen.