KrisKras compenseert CO2-uitstoot en schenkt dit in 2018 aan BOS+

KrisKras compenseert CO2-uitstoot en schenkt dit in 2018 aan BOS+

KrisKras compenseert sinds 2008 voor alle vluchten van haar begeleiders de CO2-uitstoot. Sinds 2010 wordt ook de CO2-uitstoot  van alle minibusreizen gecompenseerd. 

 

We berekenen de juiste uitstoot en investeren het bedrag dat daar tegenover staat in projecten.

In 2018 schenkt KrisKras een bedrag van 13.880 euro aan een project van Bos+ (compensatie van de reizen van 2017).  De algemene vergadering van KrisKras koos voor BOS+ omdat zij sterk geïnspireerd zijn door het concept van duurzame ontwikkeling.  Bos+ tropen wil bijdragen tot de genomen engagementen onder de noemer van de 3 Rio-conventies. Bossen zijn namelijk de grootste schatkamers van biodiversiteit, ze spelen een belangrijke rol in het fixeren van bodems en dus het tegengaan van verwoestijning. Ze zijn belangrijk bij de klimaatverandering, zowel wat betreft het tegengaan van,  als het matigen van het effect van klimaatverandering staan bossen centraal, zeker in het Zuiden.

De 13.880 euro van KrisKras wordt geïnvesteerd in Treecological-bossen in het tropische noorden van Ecuador. De bossen bevinden zich in de fascinerende bioregio Chocó-Andes, bekend voor zijn grote biodiversiteit en hoge graad aan endemisme (soorten die alleen daar voorkomen). Kolibri’s en toekans zijn een van de meest geliefde bewoners van deze bossen.

BOS+ en zijn Ecuadoraanse partners planten er nevelwoud aan waarbij de keuze gaat naar biodiverse bosaanleg met maar liefst 18 verschillende in¬heemse boomsoorten en met grote aandacht voor de sociale aspecten van het nieuwe bos.

De eerste boompjes van deze compensatiebossen zagen het levenslicht in 2017. Sindsdien lieten heel wat bewuste reizigers de uitstoot van hun vliegtraject compenseren. Het doel is om tegen 2021 maar liefst 42.600 bomen aan te planten, verspreid over een gebied van 30 hectare. Het nieuwe stuk nevelwoud zal zorgen voor een opslag van 9000 ton CO2 dat een uitstoot gelijk aan 40 jaar non-stop autorijden compenseert.

De Treecological-bossen hebben een permanent karakter, ontbossing later zou immers de CO2 terug de atmosfeer in sturen. Daarnaast zijn de bossen “additioneel”, dit wil zeggen dat het bos er zonder de steun van o.a. Kriskras niet zou gekomen zijn. De nieuwe compensatiebossen mogen ook niet leiden tot ontbossing elders. Bovendien kan de CO2-opslag slechts één maal geclaimd worden.


Om helemaal zeker van te zijn dat de CO2-uitstoot wel degelijk gecompenseerd wordt, monitoren externe organisaties zoals de Universiteit Gent en Ecuadoraanse onderzoeksinstellingen op wetenschappelijk on¬derbouwde wijze de gerealiseerde CO2-opslag.