Sign for my future: KrisKras ondertekent mee!

Sign for my future: KrisKras ondertekent mee!

Wat houdt Sign my future in? Waarom tekenen wij mee, maar hopen we ook dat tekenen geen vrijgeleide wordt om te wachten op overheidsinitiatief?

Sign for my future is een burgerinitiatief, uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld.

Samen roept het initiatief alle Belgen op om zich uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid. 

Waarom?

Hoeft het nog gezegd? Een te sterke klimaatopwarming betekent dat wij en de generaties na ons zullen leven in slechtere omstandigheden dan vandaag.
Gelukkig is het nog niet te laat.
Als we nu in actie schieten, tenminste.
Onze politici moeten NU, in de volgende regeerperiode, werk maken van een krachtig klimaatbeleid.  

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te laten tekenen op signformyfuture.be en zo te tonen dat heel veel mensen achter het idee van een krachtig klimaatbeleid staan.

Wat vragen zij concreet?

Onze overheid moet alles doen wat nodig is om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden, en te blijven streven naar 1,5 graad, zoals bepaald in het klimaatverdrag van Parijs. Concreet betekent het dat België klimaatneutraal moet worden voor 2050 en dat we al in de komende jaren een stevige daling in uitstoot moeten realiseren. 

Wat er moet gebeuren, is duidelijk: we moeten zo snel mogelijk af van steenkool, olie en gas als energiebron voor onze industrie, elektriciteitsproductie, gebouwen en vervoer. De alternatieven bestaan al, maar we moeten die nu breed uitrollen en betaalbaar maken voor iedereen.

De eisen

Om te zorgen dat een krachtig klimaatbeleid geen eendagsvlieg wordt, heeft Sign for my future drie eisen:

1. Een klimaatwet: laat ons de doelstelling om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in BelgieĢˆ en de tussentijdse doelstellingen vastleggen in de wet.

2. Een investeringsplan: er moet een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan komen dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatvrije samenleving te maken.

3. Een klimaatraad: Een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.

We beseffen zeer goed dat de transitie naar een klimaatneutraal België inspanningen zal vragen. Maar wij zijn er tegelijk van overtuigd dat de transitie veel kansen biedt, zoals meer duurzame economische activiteit, meer jobs, een betere luchtkwaliteit en een betere gezondheid voor ons allemaal. 

Een kritische noot

KrisKras ondersteunt deze gedachte, maar wil ook kritisch blijven naar grote (vervuilende) bedrijven en naar zichzelf. Het is niet alleen de overheid die tot actie moet overgaan, maar ook ieder individu, de bedrijven en de organisaties zelf.

De petitie ondertekenen mag dus geen vrijgeleide zijn om te wachten op overheidsinitiatief.

Ondanks deze kritische noot kiezen we er toch voor om de petitie te tekenen, want los van wie ook mee ondertekent, gaat het vooral om een eigen mandaat en intentie die we willen uitdragen.

Verspreid de boodschap

Bij KrisKras blijven we inzetten op vorming over duurzaamheid voor onze reisbegeleiders en het uitwerken van zo duurzaam mogelijke reizen. Hoe we dat doen kan je hier terugvinden.

Samenvattend: de boodschap aan de hele samenleving en dus ook alle KrisKrassers van Sign for my Future is: teken NU op signformyfuture.be en geef onze politici de boodschap dat je een krachtig klimaatbeleid eist en dat je hen, de politici, daarin steunt.