Verzekeringen

Een goede reisverzekering in je bagage!

Op alle KrisKras-reizen ben je verzekerd via een Protections reisverzekering.
De volgende verzekeringen zijn inbegrepen in de prijs:

 • annulatieverzekering (dekking tussen inschrijving en vertrek)
 • reisbijstandsverzekering (dekking tijdens de reis)
 • medische kosten tijdens de reis ((beperkt tot een bedrag van max. €1.000.000, incl. nabehandelingskosten en voorschieten van medische kosten)
 • bagageverzekering
 • kapitaal reisongevallen
 • repatriëring en compensatie voor niet-genoten vakantiedagen bij repatriëring

Bij alle schadegevallen is er een vrijstelling (zelf te betalen bedrag) van €25 tot €50.

De gedetailleerde voorwaarden en bepalingen van deze verzekeringen kan je nalezen in de verzekeringspolis

We vatten hieronder enkele vaak voorkomende gevallen samen, maar uiteraard is elk geval onderhevig aan voorwaarden en uitsluitingen. Je wordt bij je inschrijving geacht op de hoogte te zijn van de verzekeringsvoorwaarden!

Annulatieverzekering

Je bent verzekerd voor het geval je je reis moet annuleren in o.a. volgende gevallen:

 • ziekte, ongeval of overlijden van jezelf of een familielid tot in de 2e graad
 • herexamen, als je dit moet afleggen tijdens de geplande vakantieperiode of binnen de 15 dagen na de terugkeerdatum, op voorwaarde dat de reis gereserveerd werd vóór de maand juni.
 • afsluiten van een arbeidsovereenkomst van minstens 6 maanden, op voorwaarde dat je bij het boeken van de reis werkloos was.
 • ontslag wegens economische redenen

Let op: je kan de annulatieverzekering alleen inroepen voorafgaand aan de reis (vanaf de datum van inschrijving tot de datum van vertrek)! Eens de vertrekdatum van de geboekte reis aangebroken is; geniet je van de reisbijstandsverzekering.

Reisbijstandsverzekering

Je bent verzekerd voor o.a.:

 • medische kosten (beperkt tot een bedrag van max. €1.000.000, incl. nabehandelingskosten en voorschieten van medische kosten)
 • opsporings- en reddingskosten
 • juridische bijstand verkeer
 • vervroegde terugkeer als je reis moet onderbreken wegens o.a.:
       - overlijden van een familielid tot in de 2e graad (bv. grootouder,…)
       - ziekenhuisopname van meer dan 48u of met levensgevaar gepaard gaande ziekte van een familielid tot in de 2e graad
       - ernstige materiële schade aan je woning waarbij jouw aanwezigheid dringend vereist is
 • compensatie voor niet-genoten vakantiedagen bij vervroegde terugkeer

Bagageverzekering

De bagageverzekering verzekert je bagage tot €1500 tegen beschadiging, diefstal, niet-aflevering of laattijdige (min. 12u) aflevering op de reisbestemming. 

Verzekering kapitaal reisongevallen

Deze verzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval tijdens de reis.

Verzekeringsvoorwaarden

De verzekeringsvoorwaarden kan je nalezen in de verzekeringspolis.
Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen zal enkel en alleen de tekst van de verzekeringsvoorwaarden van Protections in aanmerking komen. Wijzigingen kunnen hier echter bestaan.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Als KrisKras-lid ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (met een franchise van € 250) op stoffelijke schade en ongevallen tijdens alle activiteiten.
Deze komt alleen tussen als er geen eigen familiale verzekering is afgesloten.

Omniumverzekering minibus en huurauto’s

Op KrisKras-reizen waarbij de verplaatsingen met een minibus vanuit België gebeuren, zijn alle minibussen omnium verzekerd. De vrijstelling wordt niet op de deelnemer verhaald, behalve in geval van dronkenschap.

Ook alle huurauto’s ter plaatse zijn omnium verzekerd. De vrijstelling wordt niet op de deelnemer verhaald, behalve in geval van dronkenschap.

Boetes voor snelheidsovertredingen e.d. zijn wél voor rekening van de chauffeur en worden naar de chauffeur in kwestie doorgestuurd.