Extra informatie

Hoe inschrijven?

Inschrijven doe je best via de pagina van de reis. Klik daar op rechtsbovenaan op 'schrijf je nu in'.

Wanneer inschrijven?

Stel je inschrijving niet uit! Zo loop je niet het risico dat de reis die je interesseert volzet is.

Onze reisbegeleiders

Bij KrisKras is een reisbegeleider (m/v/x) iemand die samen met de groep een
land, streek of stad verkent en ontdekt.

De reisbegeleider regelt de praktische zaken van het hele reisgebeuren, zonder de groep te dicteren waar te gaan of te staan. Van het voorbereide programma kan gemakkelijk afgeweken worden. Toffe suggesties of  leuke alternatieven kunnen tijdens de reis besproken en uitgevoerd worden. Vervoer, accommodatie en activiteiten worden trouwens meestal ter plaatse geregeld door de reisbegeleider.

Bij elk gebouw, steentje of boompje een gedetailleerde uitleg? Daarvoor roept de reisbegeleider de hulp in van lokale gidsen.

Kortom, KrisKras-reisbegeleiders zijn enthousiaste vrijwilligers met een hoge dosis reiskriebels die een groepje reizigers een boeiende, aangename en sfeervolle reis willen bezorgen.

Lidmaatschap

Elke deelnemer aan een KrisKras-activiteit (reis, weekend, daguitstap) moet lid zijn van KrisKras vzw. Als lid ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen tijdens de activiteiten. Het lidmaatschap kost 15 €. Het lidmaatschap is een geldig voor het betreffende kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december). Bij inschrijving voor een activiteit word je automatisch lid indien je nog geen lid bent.

Leeftijd

Voor alle KrisKras-activiteiten gelden strikte leeftijdsgrenzen van 18 t.e.m. 30 jaar. Je moet minimum 18 jaar zijn op de dag van vertrek. Je mag maximum 30 jaar zijn de dag van vertrek. Je kan dus wél 31 worden tijdens de reis. 18 jaar worden tijdens de reis telt niet. Deze leeftijdsgrenzen zijn strikt! Ben je nog 17 jaar op de dag van vertrek, of 31? Sorry, wij staan geen uitzonderingen toe.

Prijs

Bij alle reizen staat duidelijk vermeld wat wel en niet inbegrepen is. Inbegrepen is meestal transport (h/t), alle overnachtingen, plaatselijke activiteiten en gidsen, workshops, huur en gebruik van materiaal, een uitgebreid verzekeringspakket, transport ter plaatse volgens programma en KrisKras-begeleiding.

Toegangsgelden

Vaak zijn toegangsgelden niet inbegrepen in de prijs. Op die manier heb je als deelnemer de kans om eventueel iets anders te doen dan het programma voorstelt. Geen zin om met een deel van de groep een museum te bezoeken? Geen probleem! Je kan met andere deelnemers of op eigen houtje rondtrekken in de stad. Eventuele extra’s zijn wel verrekend in wat we noemen het ‘budget ter plaatse’.

Kennismaking vooraf

Wanneer je met één van onze reizen meegaat word je enkele weken vooraf uitgenodigd op een voorbereidende samenkomst (behalve bij reizen van 4 dagen of minder en dus ook niet bij weekends of korte trips). Je reisbegeleider zal je contacteren om een datum vast te leggen voor deze vertrekvergadering. De ingrediënten: kennismaking, voorstelling van het programma, praktische afspraken,… 

 

Probeer hier zeker op aanwezig te zijn! Niet alleen leer je je begeleider en groepsgenoten dan kennen in een ontspannen sfeer, het is ook het moment om allerlei praktische afspraken te maken en om een antwoord te krijgen op al je vragen.  Bovendien geeft de reisbegeleider je op die avond een reisbundel mee met achtergrondinformatie en verdere praktische zaken.

Reservaties

Om de vrijheid en de ruimte voor improvisatie van je reisgroep zo groot mogelijk te houden, worden weinig of geen reservaties gemaakt voor accommodatie of transport ter plaatse. Je reisbegeleider heeft een budget en alle nodige informatie om vlot logies en vervoer te kunnen boeken. Alleen in het geval van zeer drukke bestemmingen en van citytrips wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Fooien

In niet-westerse landen is een fooi meer dan een extraatje: de fooi is over het algemeen een onmisbare aanvulling op een laag lokaal salaris (het gaat hier niet over fooien in een restaurant). KrisKras vindt het als duurzame organisatie absoluut noodzakelijk om fooien te geven als dat gebruikelijk is. Een fooi is voor veel onderbetaalde werknemers in de toeristische industrie uitermate belangrijk, het vormt de broodnodige aanvulling die de kwaliteit van het leven iets omhoog kan trekken.

Het geven van een fooi kan je zien als een directe vorm van armoedebestrijding. Het geld komt rechtsreeks in handen van personen die het hard kunnen gebruiken, en hun achterban profiteert mee.

We beslisten om de fooien niet in de algemene prijs op te nemen, maar in de prijzenblok bij budget ter plaatse in een extra lijn te vermelden.

Verzekeringen

Als KrisKras-lid ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (deze komt alleen tussen als er geen eigen familiale verzekering is afgesloten – met een franchise van 185,92 EUR op stoffelijke schade) en ongevallen tijdens alle activiteiten. 

Tijdens de reizen (niet voor weekends en activiteiten) zijn alle deelnemers automatisch verzekerd via een uitgebreid verzekeringenpakket van Protections. Daarin zijn inbegrepen: een annulatie- en reisbijstandsverzekering (inclusief medische kosten, kapitaal reisongevallen, bagageverzekering, compensatiereis bij repatriëring,…) 

De bijstandsverzekering zorgt ervoor dat eventuele problemen op reis moeiteloos worden opgelost.

De annulatieverzekering betaalt je reis terug als je niet kan vertrekken door ziekte, overlijden van een familielid of samenwonende, ontslag, herexamens,… 

De bagageverzekering verzekert je bagage tegen beschadiging, diefstal, niet-aflevering of laattijdige (min. 12u) aflevering op de reisbestemming. 

De verzekering kapitaal reisongevallen keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval tijdens de reis.

Bij repatriëring of voortijdige terugkeer, georganiseerd door de verzekeringsmaatschappij, heeft de verzekerde recht op een compensatie voor de niet-genoten vakantiedagen in de vorm van een waardebon, geldig gedurende 1 jaar.

Meer informatie over de inbegrepen verzekeringen vind je hier

VISUM NODIG?

KrisKras organiseert ten laatste een maand voor jouw reis vertrekt een voorbereidende samenkomst waarop je je internationaal paspoort meebrengt. Wij zorgen dat het benodigde visum in jouw paspoort terecht komt. De kosten die de ambassade aanrekent voor het visum zijn niet inbegrepen in de reissom. Je brengt dus het benodigde bedrag mee naar die voorbereidende samenkomst. Indien je inschrijft na deze samenkomst ben je zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van je visum.

KrisKras is niet verantwoordelijk voor het al dan niet goedkeuren van een visumaanvraag door de bevoegde instanties.

ESTA

Voor reizen naar de Verenigde Staten, of reizen naar Latijns-Amerika die een tussenlanding maken in de VS, zijn Belgen verplicht zich vooraf te registreren via het Electronic System for Travel Authorization (ESTA). Deze verplichte registratie van persoons- en reisgegevens kan via het internet gebeuren. Het wordt sterk aangeraden zich minstens 72u voor vertrek te laten registreren. De registratie kost 14 dollar en blijft gedurende 2 jaar geldig, tenzij de geldigheid van je internationaal paspoort vroeger verstrijkt. De ESTA-registratie moet je zelf aanvragen. Het niet doorgeven van deze gegevens kan ertoe leiden dat je het vliegtuig niet in mag en/of de toegang tot de VS ontzegd wordt. Meer info: http://belgium.usembassy.gov/ of https://esta.cbp.dhs.gov/. Bij de KrisKras reizen waar deze regel van toepassing is, staat een verwijzing naar ESTA bij de praktische reisgegevens.

Carpooling

Wanneer voor een korte trip, weekend of reis afgesproken wordt om te carpoolen, dan suggereren wij vanuit KrisKras dat elke carpooler 0,10 EUR per kilometer betaalt aan zijn/haar chauffeur. Zo worden de kosten gespreid en blijft iedereen tevreden.

Annulaties

Annuleren van een reis moet altijd schriftelijk gebeuren: ofwel via mail (naar info@kriskras.be), ofwel per brief. Er wordt voor de datum van annulering rekening gehouden met de datum van de poststempel of de mail.

De onderstaande annuleringskosten worden in rekening gebracht. Indien je een geldige reden hebt om te annuleren, dient KrisKras een annuleringsdossier in bij verzekeraar Protections (in je reis is standaard een annulatieverzekering inbegrepen). Bezorg ons daarom zo snel mogelijk via mail een schriftelijk bewijs (bv. doktersbriefje).

De verzekeraar beoordeelt het dossier en gaat bij goedkeuring over tot een terugbetaling van de kosten (zie verder). Een geldige reden om te annuleren is o.a. ziekte, ongeval of overlijden van een familielid tot in de 2e graad. Lees er zeker je verzekeringspolis op na! 

Deze annuleringskosten moeten onmiddellijk aan KrisKras worden betaald, of worden ingehouden op de reeds betaalde som. De kosten worden na goedkeuring van het dossier door de verzekeringsmaatschappij aan de reiziger terugbetaald.

Annulering van een reis: kosten

  • bij annulering meer dan 60 kalenderdagen voor vertrek: 20% van de reissom
  • bij annulering vanaf 60 kalenderdagen tot 45 kalenderdagen voor vertrek: 30% van de reissom
  • bij annulering vanaf 45 kalenderdagen tot 14 kalenderdagen voor vertrek: 90% van de reissom
  • bij annulering minder dan 14 kalenderdagen voor vertrek: 100% van de reissom

Annulering van een weekend: kosten

  • bij annulering tot 14 kalenderdagen voor vertrek: forfaitair bedrag van 25,00 EUR
  • bij annulering minder dan 14 kalenderdagen voor vertrek: 100% van de som

Annulering van een daguitstap: kosten

Ongeacht het moment van annulering: 100% van de som

KrisKras-post

Iedereen die informatie aanvraagt of aan een activiteit deelneemt, wordt in ons supergeheugen opgeslagen. Doel: je drie jaar lang op de hoogte houden van onze activiteiten (de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft je recht op inzage, wijziging of schrapping). Bezwaren? Wij halen je op eenvoudige vraag uit ons bestand.

Uitwisseling adresgegevens

Om het groepsgebeuren vlot te laten verlopen (carpool, vergadering, afspraken maken), krijgt iedereen van de groep automatisch de contactgegevens en adresgegevens van de andere deelnemer. Deze gegevens blijven binnen het kader van de reisgroep zelf. Je stemt hier automatisch mee in als je je inschrijft voor een groepsreis bij KrisKras. Je kan helaas niet 'anoniem' mee op een KrisKras-reis. 

Contactgegevens KrisKras

Adres: Kortrijksesteenweg 390 bus 2, 9000 Gent

E-mail: info(at)kriskras.be

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 16 uur
Tel. + 32 (0)9 221 08 05

Rekeninginformatie:
IBAN: BE73 5230 8002 3560
BIC: TRIO BE BB