Contact

garantiefonds

Adresgegevens

Kortrijkse Steenweg 390 bus 2
9000 Gent

E-mail: info(at)kriskras.be

Telefoon:  09/221.08.05

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen (maandag t.e.m. vrijdag) van 10u tot 16u. 

Ontvang onze tweewekelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze nieuwtjes. En volg ons zeker ook op Facebook en Instagram.

Pols je graag naar ervaringen van andere KrisKrassers? Stel je vraag in de Facebook-groep voor KrisKras-reizigers.

Rekeninginformatie:

IBAN: BE73 5230 8002 3560

BIC: TRIO BE BB

Algemene en bijzondere voorwaarden - Verzekeringsvoorwaarden

Verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen, polisnummer A5553

Aanspreekpunt integriteit (API)

KrisKras is meer dan reizen. Reizen bij KrisKras betekent ook op avontuur gaan met nieuwe vrienden of als reisbegeleider lid worden van een grote vrijwilligersfamilie. Inclusie & respect voor elkaar zijn hierbij de grootste basisbegrippen. Ervaar jij als deelnemer of vrijwilliger toch schending van je integriteit, dan kan je ons aanspreekpunt integriteit (API) contacteren. Bij KrisKras is dit Sifrien De Sutter, bereikbaar op sifrien@kriskras.be.

Wat is een API?

Het aanspreekpunt integriteit (API) is een eerste aanspreekpunt waarbij je terecht kan met vragen, vermoedens of klachten over een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. Situaties waarbij sprake kan zijn van een integriteitsschending zijn bijvoorbeeld: agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, racisme...

Iedereen kan een integriteitsschending melden, ook al ben je niet rechtstreeks betrokken.

Wat gebeurt er met je klacht of vraag?

De API luistert naar je en neemt elke melding serieus. Samen maken jullie een inschatting van de ernst van de situatie en hoe die best aangepakt wordt, inclusief nazorg. Als het nodig is zal de API, de melder doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

Dit doet een aanspreekpunt integriteit niet:

Hulpverlenen: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel zal elke melding opvolging krijgen en worden doorverwezen naar hulpverlening als dat nodig blijkt.

Oordelen: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan wordt de meest geschikte opvolging voorzien. De API gaat nooit op onderzoek naar de schuldige.

Beroepsgeheim bewaren: de API heeft discretieplicht maar geen beroepsgeheim. Soms zal er ingegrepen worden, bijvoorbeeld als er sprake is van gevaar. Dat gebeurt altijd in overleg met de melder.

Onze API

Heb je een vraag of probleem? Contacteer Sifrien De Sutter via sifrien@kriskras.be