Lille

Lille

04 - 06 feb 2022

  • Lille, wereldhoofdstad Design van 2020
  • contrast tussen historische grandeur en futuristische gebouwen
  • zondagse markt met accordeonmuziek
  • kleurrijke veelzijdigheid

Stuur maar op!