Ik wil mijn reis annuleren: wat nu?

Ik wil mijn reis annuleren: wat nu?

Soms kan het niet anders...je moet je reis annuleren. We lijsten even op wat je dan moet doen.

Annuleren moet altijd schriftelijk gebeuren: ofwel via mail (naar info@kriskras.be), ofwel per brief.
Er wordt voor de datum van annulering rekening gehouden met de datum van de poststempel of de mail.

De onderstaande annuleringskosten worden in rekening gebracht. Indien je een geldige reden hebt om te annuleren, dient KrisKras een annuleringsdossier in bij verzekeraar Protections (in je reis is standaard een annulatieverzekering inbegrepen). Bezorg ons daarom zo snel mogelijk via mail een schriftelijk bewijs (bv. doktersbriefje).
De verzekeraar beoordeelt het dossier en gaat bij goedkeuring over tot een terugbetaling van de kosten (zie verder). Een geldige reden om te annuleren is o.a. ziekte, ongeval of overlijden van een familielid tot in de 2e graad. Lees er zeker je verzekeringspolis op na! 

Deze annuleringskosten moeten onmiddellijk aan KrisKras worden betaald, of worden ingehouden op de reeds betaalde som. De kosten worden na goedkeuring van het dossier door de verzekeringsmaatschappij aan de reiziger terugbetaald.

Annulering van een reis

  • bij annulering meer dan 60 kalenderdagen voor vertrek: 20% van de reissom
  • bij annulering vanaf 60 kalenderdagen tot 45 kalenderdagen voor vertrek: 30% van de reissom
  • bij annulering vanaf 45 kalenderdagen tot 14 kalenderdagen voor vertrek: 90% van de reissom
  • bij annulering minder dan 14 kalenderdagen voor vertrek: 100% van de reissom

Annulering van een weekend

  • bij annulering tot 14 kalenderdagen voor vertrek: forfaitair bedrag van 25,00 EUR
  • bij annulering minder dan 14 kalenderdagen voor vertrek: 100% van de som

Annulering van een daguitstap

Ongeacht het moment van annulering: 100% van de som

Terugbetaling

Elke terugbetaling naar aanleiding van een annulering zal worden uitgevoerd op de door KrisKras gekende bankrekening van de reiziger. Deze terugbetaling gebeurt na inhouding van dossierkosten, bovenvermelde annuleringskosten, en eventueel voordien doorgevoerde wijzigingskosten. De verzekeraar rekent bij annulatie steeds €50 kosten aan. Hou er rekening mee dat de terugbetaling meerdere weken in beslag kan nemen.

Meer info vind je op onze pagina over verzekeringen, en in de verzekeringspolis van de bij je reis inbegrepen verzekering.