KrisKras gaat voor het Charter Duurzaam Ondernemen

VCDO_-laureaat-2018.jpgHet Charter Duurzaam Ondernemen biedt bedrijven de mogelijkheid duurzaam ondernemen concreet vorm te geven. KrisKras stapte al sinds 2016-2017 mee in dit traject, in samenwerking met VOKA Oost-Vlaanderen.

Tijdens het actiejaar nemen we onze werking onder de loep en willen we een aantal bestaande zaken verbeteren en een aantal nieuwe zaken introduceren in onze werking. Sommige acties zijn meer gericht op het milieu, andere meer op duurzaam ondernemen of een duurzaam vrijwilligers- en personeelsbeleid. Tijdens deze periode brengen we natuurlijk verslag uit aan iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij KrisKras over wat we doen en welke resultaten we behalen.

Wat staat er onder andere op het programma?

- Een optimalisatie en herwerking van onze duurzaamheidscalculator. Dit meetinstrument wordt na elke reis ingevuld door onze reisbegeleiders en dient als basis om de mate van duurzaamheid van elke reis voor te stellen aan de hand van de 3 P’s people, planet en profit. We gaan dit instrument samen met partner Ecolife herbekijken en nog werkbaarder maken.

- KrisKras zal vanaf nu op het einde van het jaar haar eigen duurzaamheidsverslag presenteren! We communiceren hier in over de acties die we het voorbije jaar ondernamen, zoals vb. het aantal reizen dat we compenseren op het vlak van Co2-uitstoot, onze huisvesting, de duurzame leveranciers waarmee we samenwerken, wat we doen op het vlak van ondersteuning voor reisbegeleiders en nog véél meer. We kijken hier in ook naar wat nog beter kan of wat we anders willen doen in de toekomst. Transparant communiceren over wat we doen: daar staan we voor.

- Voor onze reisbegeleiders staat er een workshop Ecodriving op het programma. Tijdens deze workshop krijgen onze reisbegeleiders uitleg over hoe ze ecologischer kunnen rijden. Dit komt van pas tijdens onze vele minbusreizen. Door plaats te nemen in een rijsimulator leren ze al doende welke impact zij kunnen hebben. Interessant, want een ecologische rijstijl is zuiniger, meer ontspannen, veiliger en milieuvriendelijker.

- Samen met het team DSI van het Rode Kruis zit KrisKras samen om een crisisprocedure te ontwikkelen voor noodsituaties op reis. Ook de reisbegeleiders zullen hier extra vorming over krijgen. Goed om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en goed voorbereid te zijn op eventuele noodsituaties. We hopen deze procedure natuurlijk nooit nodig te hebben, maar een voorbereid KrisKrasser is er 2 waard!

En nog veel meer!

We  leggen aan het einde van het actiejaar onze realisaties voor aan een team van onafhankelijke deskundigen en ontvangen bij een positieve evaluatie het charter.

In juni 2020 hopen we voor de 4e keer de trotse eigenaars van het charter te worden, we houden jullie op de hoogte! 

Want duurzaamheid voeg je niet zomaar toe aan je werking, je moet dit verankeren IN je werking!